Nyheter

 • Våre satsningsområder

  Lek er det viktigste barn gjør i barnehagen, og det legges til rette for god tid til lek både inne og ute. Men vi har også tro på at barna må få impulser til leken ved at vi tilrettelegger for ulike aktiviteter og opplevelser. I årsplanen vår kan dere lese mer om våre satsningsområder, men kort om andre tilbud i barnehagen: Fra barna er 3 år får de være med på faste turer i basseng og gymsal. Fysiske aktiviteter gir barna god motorisk utvikling og gode mestringsopplevelser. Disse tilbudene i tillegg til turer og besøkene på 4 H gården er veldig populære blant barna.

  01.01.2021 14.31
 • Vårt samarbeid med Bodin 4 H gård

  Vi har et nært samarbeid med Bodin 4 H gård, og besøker gården hver onsdag. Barna får oppleve årsrytmen på gården på nært hold. Her får vi oppleve nærkontakt med dyra, vi planter grønnsaker og setter potet. I Margitstua baker vi steinovns brød og pizza. Slik får barna viktig kunnskap og positive holdninger om hvordan mennesker og dyr trenger hverandre og hvordan vi kan nyttiggjøre oss naturen for å produsere maten vi spiser. Barnehagen har også egen kjøkkenhage i barnehagen med bær og grønnsaker.

  01.01.2021 14.31
 • SØKE BARNEHAGEPLASS?

  Søknadsfrist til hovedopptaket er 15. februar 2022. Ledige barnehageplasser blir fylt opp fortløpende i løpet av året, så vi anbefaler at du søker så raskt som mulig. Link til søknadsskjema finner du her:

  01.01.2021 10.02
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

ÅPNINGSTID OG PRIS

Barnehagen har åpnet fra 07.00 - 16.15 Pris pr. mnd: fra 1.1.21 er maksprisen i barnehagen kr 3 230,-. Søskenmoderasjonen er på 30%. 50% reduksjon til barn nr.3

VÅR VISJON:

"Den gode barndom". Barndommen har egenverdi - den må få sin tid: