SØKE BARNEHAGEPLASS?

Søknadsfrist til hovedopptaket er 15. februar 2022. Ledige barnehageplasser blir fylt opp fortløpende i løpet av året, så vi anbefaler at du søker så raskt som mulig. Link til søknadsskjema finner du her: