VÅR VISJON:

"Den gode barndom". Barndommen har egenverdi - den må få sin tid:

Med den "gode barndom" mener vi at barna skal få oppleve:

*Å ha venner og tid til lek
*Trygghet og kjærlighet
*At barndommen er rik på opplevelser, glede og humor
*Variasjoner og utfordringer
*Frihet til å utforske
*Tid til å bearbeide opplevelser og følelser
*En barndom der barnets gleder og sorg blir tatt på alvor
*Positiv bekreftelse på egen undring og spørsmål
*Å ha troen på seg selv, fremtiden og sine medmennesker

*Å være sammen med voksne som setter grenser, og er gode rollemodeller.