Søknadsfrist til hovedopptaket er 15. februar 2022

Barnehagen er med på samordnet opptak i Bodø kommune. Ta kontakt med oss hvis du lurer på noe! Tlf: 401 877 50.

Lenke til søknadsskjema finner du her - Søknad

Søknad om permisjon/endret oppholdtid gjøres direkte til barnehagen.

Har du/dere spørsmål ta gjerne kontakt eller stikk innom barnehagen:

tlf: 401 877 50  

Styrer: Tove Helen Olsen

e-post: tove@nestasen.no