Sykdom / helse

HOVEDREGLER:

Barn med feber over 38,0 grader eller høyere/ diare/ oppkast skal
holdes hjemme fra barnehagen.

Barn med oppkast eller diare bør holdes hjemme 2 døgn etter at de
er symptomfrie

(48 timer).

Barn med smittsomme sykdommer bør holdes hjemme den tiden det er
fare for å smitte andre barn/voksne. Se: faglige råd fra
Folkehelseinstituttet nedenfor.

Barnet skal ha utbytte av å være i barnehagen. Dersom barnets almenntilstand er sterkt
nedsatt, barnet er slapp, grinete, ikke interessert i lek, har dårlig appetitt
og ute av stand til å følge vanlige aktiviteter i barnehagen, bør det holdes
hjemme fra barnehagen.

Vi kan hjelpe til med å finne gode løsninger for barnet/familien
og barnehagen når barnet begynner å bli frisk og foreldrene vurderer at han/hun
kan gå i barnehagen igjen.

Reglene overholdes for å beskytte det syke
barnet, resten av barnegruppen og personalet.

Råd fra folkehelseinstituttet v/barns sykdom

Hodelus