ÅPNINGSTID OG PRIS

Barnehagen har åpnet fra 07.00 - 16.15 Pris pr. mnd: fra 1.1.21 er maksprisen i barnehagen kr 3 230,-. Søskenmoderasjonen er på 30%. 50% reduksjon til barn nr.3

 

Det betales for 11 måneder i året. Juni måned er betalingsfri.

I tillegg kommer kr 300,- i matpenger pr.måned. 

Turer i badeland, på 4 H gården (for barn over 3 år) og alle andre utflukter er inkludert i pris.